Rejestracja konta w serwisie

Ochrona danych osobowych

Udostępniane dane są chronione zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych. Wojnet Sp. z o.o. (z siedzibą w Korbielów, ul. Beskidzka 22) jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy Wojnet Sp. z o.o.. Udostępnianie danych jest dobrowolne.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie w tym również dla celów marketingowych, przez Wojnet Sp. z o.o.. lub inny podmiot związany umowa z Wojnet Sp. z o.o.. moich danych osobowych.